Snelle hulp – onze servicenummers

Technische ondersteuning +32 (0) 9 223 24 29 info@serelec.be Maandag – Vrijdag: 8:00 – 17:00


Klantendienst met orderbehandeling +32 (0) 9 223 24 29 info@serelec.be


Privacybeleid

1. Algemeen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en houden ons aan de wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG en General Data Protection Regulation GDPR). Persoonsgegevens worden op deze website slechts in de technisch noodzakelijke mate opgeslagen. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden verkocht of om enige andere reden aan derden worden doorgegeven. Wanneer u op onze homepage de mogelijkheid hebt om persoonlijke gegevens in te voeren (bijv. uw e-mailadres of uw naam en adres), verstrekt u als gebruiker deze gegevens vrijwillig. Persoonsgegevens die u in formulieren invoert, worden gecodeerd verzonden.
De volgende informatie geeft een overzicht van wat er met uw gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

2. Nota over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website staat vermeld in het impressum van deze website.
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

3. Gegevensverwerking op onze website
Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren, en stellen ons niet in staat conclusies te trekken over uw persoon.

Verzamelen van gegevens voor het leggen van contacten
Wij verzamelen persoonsgegevens indien u deze vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via e-mail). De gegevens die worden verzameld, hangen af van de inhoud van uw e-mail. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens alleen om uw vragen te verwerken. Na de volledige verwerking van uw aanvragen worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u hierna zullen informeren.

a. Verwerkte gegevens
Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt het systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden verzameld:
– Browsertype en browserversie
– het gebruikte besturingssysteem
– Website van waaruit het systeem van de gebruiker toegang had tot onze website
– Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website
– Hostnaam van de computer die toegang heeft
– Tijd van de serveraanvraag
– IP-adres

De hierboven vermelde gegevens worden opgeslagen in de zogenaamde logbestanden van ons systeem. Een verwerking van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

b. Doeleinden van de verwerking van gegevens
De tijdelijke opslag van de gegevens is noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen, de website te optimaliseren en de veiligheid van ons systeem te garanderen. Een evaluatie van de gegevens vindt niet plaats.

c. Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 1 lit. f DSGVO. De hierboven vermelde doeleinden vertegenwoordigen ook onze rechtmatige belangen in de zin van Art. 6. 1 lit. f GDPR bij de verwerking van gegevens.

d. Overdracht aan derden
De op deze website verwerkte persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

e. Verwijdering van gegevens en duur van de opslag
De persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is.
De gegevens worden maximaal 7 dagen in logbestanden opgeslagen. Opslag verder dan dit is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat zij niet langer aan de toegang verlenende client kunnen worden toegewezen.

f. Recht van bezwaar en annulering
De verwerking van de hierboven vermelde gegevens is noodzakelijk voor het ter beschikking stellen van de website. Er is dus geen recht van bezwaar in dit verband.

4. Cookies
Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige website-elementen maken het noodzakelijk dat de browser wordt geïdentificeerd na het wisselen van pagina.
Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om te worden geïnformeerd over de cookies en te beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking
Het doel van het gebruik van cookies is om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Voor de volgende functies van de website is het noodzakelijk de bezoeker te herkennen door het gebruik van cookies:

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, zoals zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Door de IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen naar een server van Google in de VS verzonden en in uitzonderlijke gevallen ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Als alternatief voor de browser plug-in, kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Een opt-out cookie zal op uw apparaat worden opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, zult u opnieuw op de link moeten klikken.
De bovengenoemde doeleinden van gegevensverwerking vertegenwoordigen ook ons legitiem belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO dar.
Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar, en verwijdering
Cookies worden opgeslagen op de computer van de websitegebruiker, en gegevens worden van daaruit doorgestuurd naar ons systeem. De gebruiker heeft controle over het gebruik van cookies. De overdracht van cookies kan worden gedeactiveerd of beperkt in de instellingen van de internetbrowser. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd. Als cookies worden verwijderd, kunnen delen van de website niet langer onbeperkt worden gebruikt.

Gebruik van Google Maps
Onze website kan gebruik maken van Google Maps om kaarten weer te geven en om een routebeschrijving op te stellen. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google informatie dat u de desbetreffende pagina op onze homepage hebt bezocht. Dit gebeurt ook ongeacht of u een Google-account hebt en daarop bent ingelogd. Als u tijdens het gebruik van de homepage bent ingelogd op een Google-account, worden de gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u dit niet wilt, moet u uitloggen voordat u onze homepage gebruikt. Door Google Maps te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens en de door u ingevoerde gegevens door Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder Gebruiksvoorwaarden. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u onder Transparantie en keuzemogelijkheden en Gegevensbeschermingsvoorschriften.

Gebruik van sociale netwerken (Facebook, Twitter, Google+, Xing, LinkedIn, WhatsApp)
Plugins van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+, Xing, WhatsApp of LinkedIn kunnen in onze pagina’s worden geïntegreerd. U kunt de plugins herkennen aan de logo’s en knoppen van de netwerken op onze site. Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van het sociale netwerk via de respectieve plugin. Deze netwerken ontvangen de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Zodra u de knoppen van de sociale netwerken gebruikt terwijl u bent ingelogd op uw account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersprofiel. Hierdoor kan het sociale netwerk uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Als aanbieder van de website willen wij erop wijzen dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of van het gebruik ervan door de aanbieders van de sociale netwerken. Meer informatie hierover kunt u vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve sociale netwerken. Als u niet wilt dat uw bezoek wordt toegewezen aan uw gebruikersaccount, log dan uit bij uw sociale netwerk.

YouTube
Onze website kan gebruik maken van plug-ins van YouTube, die door Google worden beheerd. De beheerder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw Google / YouTube-account, stelt u Google / YouTube in staat om uw bezoek aan onze homepage direct aan uw account toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw account voordat u onze homepage bezoekt. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube

5. Nieuwsbrief
Wij kunnen u ook aanbieden om u via onze website in te schrijven voor een nieuwsbrief. De inschrijving voor de nieuwsbrief vindt plaats volgens de dubbele opt-in procedure. Zodra u zich met een e-mailadres hebt geregistreerd, wordt naar dit adres een bevestigingse-mail gestuurd. De registratie is pas voltooid wanneer u op de bevestigingslink in deze e-mail klikt. Anders vervalt de registratie en worden de gegevens gewist. Na bevestiging wordt het door u opgegeven e-mailadres opgeslagen voor het verzenden van de nieuwsbrief. U kunt uw registratie voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt ons uw herroeping meedelen door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief of door een bericht per e-mail te sturen.

6. Contactformulier
U kunt het contactformulier op de website gebruiken om contact met ons op te nemen. Een geldig e-mailadres is vereist om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Als u ons een bericht stuurt via het contactformulier, slaan wij de door u verstrekte gegevens op (bijv. uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw telefoonnummer) om contact met u op te nemen. Indien opslag niet langer nodig is, zullen wij de verzamelde persoonsgegevens wissen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 Para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

7. Rechten van de betrokkene

a. Intrekking van de toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

b. Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is over het algemeen de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

c. Informatie, blokkering, wissen, rechtzetting, beperking van gegevensverwerking
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan, het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens en op beperking van de verwerking. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in de wettelijke mededeling vermelde adres, indien u nog vragen hebt over het onderwerp van de persoonsgegevens.

d. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een derde overhandigd te krijgen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.

8. SSL- of TLS-versleuteling
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site een SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen derden de gegevens die u aan ons doorgeeft niet lezen.

9. Bezwaar tegen reclamemails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

10. Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
Wie kan worden bereikt op: datenschutz[at]eltako.de

11. Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen naarmate onze website wordt bijgewerkt. Bezoek deze website regelmatig en bekijk de huidige verklaring inzake gegevensbescherming. Deze gegevensbeschermingsverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 mei 2018.

12. Disclaimer
Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s zijn uitsluitend de exploitanten zelf verantwoordelijk.

13. Auteursrecht / beeldbronnen
Foto’s: fotolia.com, eigen foto’s, andere bronnen worden op de foto genoemd. Alle teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

14. Toestemming voor verlotingen overeenkomstig DSGVO
Eltako GmbH verwerkt uw persoonlijke gegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum) om de winnaars te loten en op de hoogte te brengen en eventueel voor reclamedoeleinden.

Als je nog geen 16 jaar oud bent, moet je toestemming hebben van je ouders/voogden. Neem in dat geval rechtstreeks contact met ons op. In dat geval kunt u zelf geen rechtsgeldige toestemming geven. Door vrijwillig deel te nemen aan de wedstrijd, bevestig je dat als je wint, we je bij naam mogen noemen (in het verhaal of een post) op onze social media platforms (Instagram, Facebook, of andere).

Als u wint, zullen wij ook privé contact met u opnemen om uw gegevens te ontvangen, waaronder uw volledige naam en adres. Door uw gegevens in te voeren, bevestigt u dat u vrijwillig aan de loterij hebt deelgenomen en, indien nodig, in de toekomst het hierboven vermelde marketingmateriaal wenst te ontvangen op het hieronder vermelde adres en dat u dezelfde persoon bent die ze heeft toegezonden. Om u de prijs toe te zenden, geven wij uw gegevens door aan de klantenservice en de verzendafdeling van Eltako GmbH.

Er is geen andere transmissie, bv. naar andere landen. Uw gegevens worden slechts bewaard zolang als nodig is voor de uitvoering van de verloting of zolang als u wenst dat ons marketingmateriaal wordt toegestuurd. U hebt het recht op informatie, correctie, wissen, beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om uw toestemming in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, zult u van ons geen marketinginformatie meer ontvangen. In deze gevallen kunt u het beste contact met ons opnemen via e-mail op info[at]eltako.de.

De verloting wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Instagram. Eltako GmbH is de enige contactpersoon en verantwoordelijke.
Eltako GmbH behoudt zich het recht voor om geselecteerde producten niet weg te geven. De voucher is niet overdraagbaar en kan niet worden uitbetaald.
De wedstrijd van Eltako GmbH vindt plaats onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming GDPR.


Status: April 2020