Snabb hjälp - våra servicenummer

Kontaktperson Tyskland (Michael Länge, Head of Export) +49(0)711 94350000 export@eltako.de


Teknisk support +49(0)711 94350025 technical-support@eltako.de Måndag-Torsdag: 7:30 - 17:00 Fredag: 7:30 - 16:00


Kundtjänst med orderbearbetning +49(0)71194350001 export@eltako.de


Alla kontakter

Dataskydd

1. allmän
Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och följer dataskyddslagen (Federal Data Protection Act, BDSG och General Data Protection Regulation GDPR). Personuppgifter lagras endast på denna webbplats i den utsträckning det är tekniskt nödvändigt. Under inga omständigheter kommer den insamlade informationen att säljas eller vidarebefordras till tredje part av andra skäl. Om du har möjlighet att ange personuppgifter (t.ex. din e-postadress eller ditt namn och din adress) på vår hemsida, tillhandahåller du som användare dessa uppgifter på uttryckligen frivillig basis. Personuppgifter som du anger i formulär överförs i krypterad form.
Följande anteckningar ger en översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med.

2. Anteckning om ansvarigt organ
Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats anges i avtrycket på denna webbplats.
Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

3. Databehandling på vår webbplats
Lagring av åtkomstdata i serverloggfiler
Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Vi lagrar endast åtkomstdata i så kallade serverloggfiler, såsom namnet på den begärda filen, datum och tid för åtkomst, mängden överförd data och den begärande leverantören. Dessa data utvärderas uteslutande för att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och för att förbättra vårt erbjudande och tillåter oss inte att dra några slutsatser om din person.

Datainsamling för kontakt
Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss när du kontaktar oss (t.ex. e-post). Vilken data som samlas in beror på innehållet i din e-post. Vi använder endast de uppgifter du lämnar för att behandla dina förfrågningar. Efter att dina förfrågningar har behandlats fullständigt, kommer dina uppgifter att blockeras för vidare användning och raderas efter att skatte- och kommersiella lagringsperioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver detta. , vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om nedan.

a. Bearbetade data
Varje gång vår webbplats öppnas samlar systemet automatiskt in data och information från datorsystemet på den åtkomstdator. Följande data samlas in här:
• Webbläsartyp och webbläsarversion
• operativsystem som används
• Webbplats från vilken användarens system kommer åt vår webbplats
• Webbplatser som användarens system kommer åt via vår webbplats
• Värdnamn på den åtkomstdator
• Tid för serverförfrågan
• IP-adress

Ovannämnda data lagras i de så kallade loggfilerna i vårt system. En behandling av dessa uppgifter tillsammans med andra personuppgifter om användaren sker inte.

b. Syften med att behandla data
Den tillfälliga lagringen av uppgifterna är nödvändig för att du ska kunna använda webbplatsen. Uppgifterna lagras i loggfiler för att säkerställa webbplatsens funktionalitet och för att optimera webbplatsen och säkerställa säkerheten i vårt system. Någon utvärdering av uppgifterna sker inte.

c. rättslig grund
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 mom. 1 lit. f GDPR. Ovanstående syften representerar också våra legitima intressen i den mening som avses i artikel 6 para. 1 lit. f GDPR inom databehandling.

dvs. Överföring till tredje part
De personuppgifter som behandlas på denna webbplats kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

e. Dataradering och lagringstid
Personuppgifterna kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre gäller.
Uppgifterna lagras i loggfiler i högst 7 dagar. Lagring utöver detta är möjligt. I detta fall raderas eller alieneras användarnas IP-adresser så att det inte längre är möjligt att tilldela den uppringande klienten.

f. Rätt till invändning och rätt till radering
Den databehandling som nämns ovan är absolut nödvändig för tillhandahållandet av webbplatsen. Det föreligger därför ingen invändningsrätt i detta avseende.

4. Cookies
Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på användarens dator och lagras av användarens webbläsare.
Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats gör det nödvändigt att den åtkomstbara webbläsaren identifieras även efter en sidändring.
Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

rättslig grund
Den rättsliga grunden för användningen av cookies är artikel 6 para. 1 lit. f GDPR.

syftet med databehandlingen
Syftet med att använda cookies är att förenkla webbplatsanvändningen. För följande funktioner på webbplatsen krävs ett erkännande av besökaren genom användning av cookies:

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, såsom så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator. Informationen som genereras om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen innan överföring inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.
Du kan hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som finns tillgänglig under följande länk: verktyg. google.com/dlpage/gaoptout
Som ett alternativ till webbläsarpluginet kan du klicka på den här länken för att förhindra framtida upptäckt av Google Analytics på denna webbplats. En opt-out-cookie lagras på din slutenhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.
Ovanstående syften med databehandling representerar också vårt berättigade intresse i den mening som avses i artikel 6 para. 1 lit. f. GDPR.
Lagringstid, möjlighet till invändning och borttagning
Cookies lagras på webbplatsens användares dator och data överförs därifrån till vårt system. Användaren har kontroll över användningen av cookies. Överföringen av cookies kan avaktiveras eller begränsas i webbläsarens inställningar. Sparade cookies kan raderas. Om cookies raderas kan delar av webbplatsen inte längre vara fullt användbar.

Användning av Google Maps
Vår webbplats kan använda Google Maps för att visa kartor och skapa vägbeskrivningar. Google Maps drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Genom att besöka webbplatsen får Google information om att du har kommit in på motsvarande sida på vår webbplats. Detta sker även oavsett om du har ett Google-konto och är inloggad via det. I händelse av att du är inloggad via ett Google-konto medan du använder hemsidan kommer uppgifterna att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill ha detta måste du logga ut innan du använder vår webbplats. Genom att använda Google Maps samtycker du till insamling, bearbetning och användning av de automatiskt insamlade och inmatade uppgifterna av Google. För Google Maps användarvillkor, se Google Maps användarvillkor. Mer information om sekretess hos Google finns i Öppenhet och val och sekretesspolicy.

Användning av sociala nätverk (Facebook, Twitter, Google+, Xing, LinkedIn, WhatsApp)
Plugins från sociala nätverk som Facebook, Twitter, Google+, Xing, WhatsApp eller LinkedIn kan vara integrerade på vår webbplats. Du kan känna igen plugins på logotyperna och knapparna för nätverken på vår webbplats. När du besöker våra sidor upprättas en anslutning mellan din webbläsare och servern på det sociala nätverket via respektive plugin. Dessa nätverk får information om att du har besökt vår sida med din IP-adress. Så snart du använder knapparna för det sociala nätverket medan du är inloggad på ditt konto kan du länka innehåll från våra sidor till din användarprofil. Detta gör att det sociala nätverket kan associera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av leverantörerna av de sociala nätverken. Ytterligare information finns i dataskyddsförklaringen för respektive sociala nätverk. Om du inte vill att ditt besök på våra sidor ska tilldelas ditt användarkonto, vänligen logga ut från ditt sociala nätverk.

Youtube
Vår webbplats kan använda plugins från den Google-drivna YouTube-webbplatsen. Webbplatsens operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor som är utrustad med ett YouTube-plugin, kommer en anslutning till YouTube-servrarna att upprättas. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt Google/YouTube-konto, aktiverar du Google/YouTube att tilldela ditt besök på vår webbplats direkt till ditt konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt konto innan du besöker vår webbplats. För mer information om hur användardata hanteras, se YouTubes sekretesspolicy

5. Nyhetsbrev
Vi kan också erbjuda dig möjligheten att prenumerera på ett nyhetsbrev via vår hemsida. Anmälan till nyhetsbrevet sker i dubbel-opt-in-proceduren. Det betyder att när du har registrerat dig med en e-postadress kommer du att få ett bekräftelsemail på den adressen. Registreringen är först klar när du klickar på bekräftelselänken i detta e-postmeddelande. Annars upphör registreringen och uppgifterna kommer att raderas. Efter bekräftelse kommer din angivna e-postadress att sparas i syfte att skicka nyhetsbrevet. Du kan när som helst återkalla din registrering för att få nyhetsbrevet och avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Du kan skicka oss återkallelsen genom att klicka på avregistreringslänken som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett e-postmeddelande.

6. Kontaktformulär
Du kan använda kontaktformuläret som finns på webbplatsen för att kontakta oss. En giltig e-postadress krävs för att kunna besvara din förfrågan. Om du skickar ett meddelande till oss via kontaktformuläret kommer vi att lagra de uppgifter som tillhandahålls (t.ex. din e-postadress, eventuellt ditt namn och telefonnummer) så att vi kan kontakta dig. Om lagring inte längre är nödvändig kommer vi att radera de insamlade personuppgifterna. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR.

7. Den registrerades rättigheter

a. Återkallande av samtycke till databehandling
Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

b. Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten
Vid brott mot dataskyddslagstiftningen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är i allmänhet den statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsombuden och deras kontaktuppgifter finns på följande länk:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

c. Information, blockering, radering, rättelse, begränsning av databehandling
Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter som samt begränsningen av behandlingen. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

dvs. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

8. SSL- eller TLS-kryptering
Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från ”http://” till ”https://” och på låssymbolen i din webbläsarrad.
Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

9. Invändning mot reklammeddelanden
Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publiceras som en del av imprintskyldigheten att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-post.

10. Dataskyddsombud
Vi har utsett ett dataskyddsombud.
Du kan nå dem på: dataskydd[at]eltako.de

11. Ändringar av denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsförklaring i enlighet med uppdateringar av vår webbplats. Besök denna webbplats regelbundet och ta en titt på den aktuella dataskyddsdeklarationen. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 16 maj 2018.

12. Ansvarsfriskrivning
Trots noggrann innehållskontroll tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna själva är exklusivt ansvariga för innehållet på de länkade sidorna.

13. Upphovsrätt/bildkällor
Bilder: fotolia.com, egna bilder, andra källor är namngivna på bilden. Alla texter och bilder är skyddade av upphovsrätt och får inte användas utan tillstånd.

14. Samtyckestävling enligt GDPR
Företaget Eltako GmbH behandlar dina personuppgifter (efternamn, förnamn, e-postadress, födelsedatum) i syfte att dra och meddela vinnarna och i förekommande fall för reklam.

Om du ännu inte är 16 år måste du ha samtycke från dina föräldrar/vårdnadshavare. Kontakta oss i så fall direkt. I detta fall kan du inte själv ge något juridiskt giltigt samtycke. Genom att frivilligt delta i tävlingen bekräftar du att vi får nämna dig vid namn (i berättelsen eller i ett inlägg) på våra sociala medieplattformar (Instagram, Facebook, etc.) om du vinner.

Om du vinner kommer vi också att kontakta dig privat för att få din personliga information, såsom ditt fullständiga namn och adress. Genom att ange dina personuppgifter bekräftar du att du deltagit i tävlingen frivilligt och att du eventuellt vill få ovan nämnda marknadsföringsmaterial i framtiden på den adress som anges nedan och att du är den person som har skickat dem. För att kunna skicka priset kommer vi att vidarebefordra dina uppgifter till Eltako GmbH kundservice och frakt.

Någon annan överföring, t.ex. till andra länder, sker inte. Dina uppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för att behandla tävlingen eller du önskar få vårt marknadsföringsmaterial. Du har rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandlingen, rätt att invända, rätt till dataportabilitet och rätt att återkalla ditt samtycke. Vid en återkallelse får du inte längre någon ytterligare marknadsföringsinformation från oss. I dessa fall är det bäst att kontakta oss via e-post info[at]eltako.de.

Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, godkänd eller administrerad av Instagram. Kontaktperson och ansvarig är enbart Eltako GmbH.
Eltako GmbH förbehåller sig rätten att inte ge bort utvalda produkter. Verifikationen är inte överlåtbar och kan inte betalas ut.
Eltako GmbH-tävlingen äger rum i enlighet med den europeiska allmänna dataskyddsförordningen GDPR.


Status: april 2020