Snabb hjälp - våra servicenummer

SVERIGE (NORD/MELLAN):
Säljare Patrick Savinainen
+46 070 9596906 patrick@eltako.com

SVERIGE (ÖST):
Säljare Dan Koril
+46 070 3201102 dan@eltako.com

SVERIGE (SYD):
Säljare Magnus Ellemark
+46 070 170 21 30 magnus@eltako.com

SVERIGE (VÄST):
Säljare Glenn Johansson
+46 073 5815692 glenn@eltako.com

SVERIGE (STOCKHOLM): Säljare Niklas Lundell +46 070 4875003 niklas@eltako.com

Alla Kontakter

Hållbarhet

Definitionen av hållbar utveckling innebär att dagens behov skall tillgodoses på ett sådant sätt att kommande generationers möjligheter inte begränsas.

Med våra innovationer vill vi arbeta med just detta i åtanke: Vi utvecklar avancerad teknik som förbättrar livet för våra kunder nu och i framtiden, utan att förlora vårt mål att bli allt mer hållbara och miljövänliga ur sikte.

EnOcean-teknik

Våra trådlösa sensorer med EnOcean-teknik samlar in och lagrar kinetisk, termisk och solenergi från omgivningen. Denna så kallade ”Energy Harvesting” ger exakt den energi som behövs för att skicka ett radiotelegram. Detta innebär att alla typer av strömförsörjning kan undvaras.

Många av våra utomhussensorer drivs till exempel huvudsakligen med solenergi. Om du placerar dem på en tillräckligt ljus plats är de omedelbart redo för användning. Detta sparar resurser och energi och gör sensorerna underhållsfria.

Du kan läsa mer om vårt samarbete med EnOcean här.

Miljövänlig beställningsprocess, frakt och service

Vår kundkommunikation och våra beställningar sker huvudsakligen digitalt. WhatsApp-, telefon- och mejl-service hjälper kunderna och sparar samtidigt resurser.

Våra förpacknings- och fraktmaterial är tillverkade av papper, kartong eller komposterbar plast.

Ingen standby-förlust med hjälp av bistabila reläer

Genom användningen av bistabila reläer är standby-förlusten för dessa produkter noll. Detta sker normalt när ett relä aktiveras. Med hjälp av en speciell teknik låses våra mekaniskt och sparar på så sätt energi.

E-mobilitet

För mer än 10 år sedan deltog vi i ett forskningsprojekt i Baden-Württemberg där vi testade om elbilar var lämpliga för daglig användning. Det var vid den här tiden som de första bilarna av denna typ började användas inom vårt företag. Under tiden har många av våra anställda utrustats med eldrivna fordon, som kan laddas i företagets egna laddstationer.

Vi är övertygade om att e-mobilitet kan ge ett stort bidrag till en klimatvänlig framtid och planerar därför att fortsätta utöka vår e-flotta.

Ett annat miljövänligt erbjudande till våra anställda skapades genom vårt samarbete med företaget ”BusinessBikes”. ELTAKO hjälper alla medarbetare att leasa en cykel, oavsett om det är en klassisk eller en modern elcykel. På så sätt kommer du inte bara snabbare från A till B, njuta av mer frisk luft och hålla dig i rörelse under arbetsdagen, utan du gör också en insats för miljön!