Snabb hjälp - våra servicenummer

SVERIGE (NORD/MELLAN):
Säljare Patrick Savinainen
070 9596906 patrick@eltako.com


SVERIGE (ÖST):
Säljare Dan Koril
070 3201102 dan@eltako.com


SVERIGE (SYD):
Säljare Magnus Ellemark
070 170 21 30 magnus@eltako.com


SVERIGE (VÄST):
Säljare Glenn Johansson
073 5815692 glenn@eltako.com


SVERIGE (STOCKHOLM): Säljare Niklas Lundell 070 4875003 niklas@eltako.com


Alla Kontakter

Hållbarhet

Per definitionen av hållbar utveckling måste dagens behov tillgodoses på ett sätt som inte begränsar framtida generationers möjligheter.

Vi vill arbeta med våra innovationer i enlighet med denna resolution: Vi utvecklar avancerad teknik som förbättrar våra kunders liv nu och i framtiden, utan att förlora målet om att bli allt mer hållbara och miljövänliga.

EnOcean-teknik

Våra trådlösa sensorer med EnOcean-teknik samlar in och lagrar kinetisk, termisk och solenergi från omgivningen. Denna så kallade ”Energy Harvesting” ger exakt den energi som behövs för att skicka ett radiotelegram. Detta innebär att alla typer av strömförsörjning kan undvaras.

Många av våra utomhussensorer drivs till exempel huvudsakligen med solenergi. Om du placerar dem på en tillräckligt ljus plats är de omedelbart redo att användas. Detta sparar resurser och energi och gör sensorerna underhållsfria.

Du kan läsa mer om vårt samarbete med EnOcean här.

Miljövänlig beställningsprocess, frakt och service

Vår kundkommunikation och våra beställningar sker huvudsakligen digitalt. WhatsApp-, telefon- och mejl-service hjälper kunderna och sparar samtidigt resurser.

Våra förpacknings- och fraktmaterial är tillverkade av papper, kartong eller komposterbar plast.

Ingen standby-förlust på grund av bistabila reläer

Genom att använda bistabila reläer är standby-förlusten för dessa produkter noll. Detta sker normalt när ett relä aktiveras. Med hjälp av en speciell teknik låses våra mekaniskt och sparar på så sätt energi.

E-mobilitet

För mer än 10 år sedan deltog vi i ett forskningsprojekt i Baden-Württemberg där vi testade om elbilar var lämpliga för daglig användning. Det var vid den här tiden som de första bilarna av denna typ började användas inom vårt företag. Under tiden har många av våra anställda utrustats med eldrivna fordon, som kan laddas i företagets egna laddstationer.

Vi är övertygade om att e-mobilitet kan bidra mycket till miljöskyddet och planerar därför att ytterligare utöka vår e-flotta i framtiden. I år börjar vi elektrifiera vår utesäljarkår.

Ytterligare ett miljövänligt erbjudande har skapats till våra anställda genom samarbete med företaget ”BusinessBikes”. Eltako stödjer alla anställda i att leasa en cykel, oavsett om det är en klassisk eller en modern elcykel. Som ett resultat kommer de inte bara snabbare från A till B, kan avnjuta mer tid i friska luften och få mer rörelse i den dagliga arbetsrutinen, samt göra något för att värna miljön!