Snabb hjälp - våra servicenummer

SVERIGE (NORD/MELLAN):
Säljare Patrick Savinainen
+46 070 9596906 patrick@eltako.com

SVERIGE (ÖST):
Säljare Dan Koril
+46 070 3201102 dan@eltako.com

SVERIGE (SYD):
Säljare Magnus Ellemark
+46 070 170 21 30 magnus@eltako.com

SVERIGE (VÄST):
Säljare Glenn Johansson
+46 073 5815692 glenn@eltako.com

SVERIGE (STOCKHOLM): Säljare Niklas Lundell +46 070 4875003 niklas@eltako.com

Alla Kontakter

inomhusklimat

Ämnet rumsklimat är enormt viktigt och för oss inkluderar det inte bara uppvärmning, utan även kyla. För det första är sensortekniken viktig här. Till exempel våra trådlösa termostater , som finns under namnen ”FTR65HS”, ”FTR65DS” och ”FTR78S” .. Dessa registrerar det aktuella ärvärdet på rumstemperaturen och vidarebefordrar det tillsammans med det inställda börvärdet till relevanta aktorer. Till exempel till ”FHK14”, vår temperarturreläaktor i serie 14. Du kan enkelt lagra önskad börtemperatur i våra produkter och ändra den när som helst. De tar då automatiskt hand om det så att rumstemperaturen alltid blir rätt . Det är ännu enklare i kombination med en appstyrd smart hemcontroller.

Klicka gärna igenom informationsbladen för de enskilda produkterna: