Snabb hjälp - våra servicenummer

SVERIGE (NORD/MELLAN):
Säljare Patrick Savinainen
+46 070 9596906 patrick@eltako.com

SVERIGE (ÖST):
Säljare Dan Koril
+46 070 3201102 dan@eltako.com

SVERIGE (SYD):
Säljare Magnus Ellemark
+46 070 170 21 30 magnus@eltako.com

SVERIGE (VÄST):
Säljare Glenn Johansson
+46 073 5815692 glenn@eltako.com

SVERIGE (STOCKHOLM): Säljare Niklas Lundell +46 070 4875003 niklas@eltako.com

Alla Kontakter

säkerhet

Här hittar du främst sensorer som uppfattar förändringar i ditt hem, och skickar dem vidare till motsvarande aktor och/eller smarta hemcontroller och på så sätt utlösa en åtgärd. För att skydda dig och ditt hem på bästa möjliga sätt rekommenderar vi följande produkter: den trådlösa fuktsensorn, som namnet antyder, varnar den för översvämning eller trasiga vattenledningar. Den skickar en signal till Eltakos nätverk via radio och kan därmed utlösa de åtgärder som du har definierat. En fönster/dörrkontakt rapporterar varje rörelse av ett fönster och säkerställer på så sätt att ingen obehörig kan komma in i ditt hus. Våra rörelsesensorer övervakar dina rum när du är borta och kan även användas för att styra belysningen när du är hemma. Du kan övervaka rumsluften med luftkvalitetssensorer. Detta är också en del av säkerheten. Om luften är ”dålig” kan du ventilera automatiskt eller manuellt. Smarta rök- eller värmedetektorer utlöser ett larm så fort de upptäcker rök eller extrem värme (brand) och du får även reda på det när du inte är hemma. Larm är det rätta nyckelordet när det kommer till att vidarebefordra information från alla dessa produkter: Du kan ansluta vår trådlösa utomhussiren ”FAS260SA” som en aktor för att påkalla uppmärksamheten. Denna reagerar kritiska signaler och avger då en kraftig signal. Men självklart kan också pushnotiser visas på din smartphone från Smarta hemcontrollern.

Det är också vettigt att koppla in andra aktorer (belysning, solskydd) i ämnet säkerhet. Vid till exempel inbrottslarm ska lampor gå ”PÅ” överallt och alla jalusier ”ÖPPNA”.

Du hittar länkar till de nämnda produkterna här: