Snabb hjälp - våra servicenummer

SVERIGE (NORD/MELLAN):
Säljare Patrick Savinainen
+46 070 9596906 patrick@eltako.com

SVERIGE (ÖST):
Säljare Dan Koril
+46 070 3201102 dan@eltako.com

SVERIGE (SYD):
Säljare Magnus Ellemark
+46 070 170 21 30 magnus@eltako.com

SVERIGE (VÄST):
Säljare Glenn Johansson
+46 073 5815692 glenn@eltako.com

SVERIGE (STOCKHOLM): Säljare Niklas Lundell +46 070 4875003 niklas@eltako.com

Alla Kontakter

Ansvarig

ELTAKO GmbH
Hofener Strasse 54
70736 Fellbach
Tel: 0711 94350000
E-post: website@eltako.de

Registreringsdomstol: Stuttgart
Registreringsnummer: HRB261445
Verkställande direktörer: Ulrich Horst Ziegler, Ulrich Ziegler
Momsnummer: DE147330893

Vid direkta eller indirekta hänvisningar till tredje parts webbplatser (hyperlänkar) som ligger utanför ELTAKO GmbH:s ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet endast träda i kraft om ELTAKO GmbH kände till innehållet och det var tekniskt möjligt. och rimligt att det förhindrar användningen av olagligt innehåll. ELTAKO GmbH förklarar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll kunde urskiljas på de länkade sidorna när länken skapades. ELTAKO GmbH har inget som helst inflytande på den nuvarande och framtida designen, innehållet eller upphovsrätten till de länkade/anslutna sidorna.

Eltako GmbH tar därför härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade/anslutna sidor som ändrades efter att länken skapades.

Leverantören av sidan som hänvisades till är ensam ansvarig för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet skador som uppstår genom användning eller utebliven användning av sådan information, inte den person som endast hänvisar till respektive publikation via länkar.

Informationsskyldighet enligt 18 § mom. 2 Lagen om elektrisk och elektronisk utrustning

Registreringsnummer-batterilagen: DE 36818306