Snabb hjälp - våra servicenummer

SVERIGE (NORD/MELLAN):
Säljare Patrick Savinainen
+46 070 9596906 patrick@eltako.com

SVERIGE (ÖST):
Säljare Dan Koril
+46 070 3201102 dan@eltako.com

SVERIGE (SYD):
Säljare Magnus Ellemark
+46 070 170 21 30 magnus@eltako.com

SVERIGE (VÄST):
Säljare Glenn Johansson
+46 073 5815692 glenn@eltako.com

SVERIGE (STOCKHOLM): Säljare Niklas Lundell +46 070 4875003 niklas@eltako.com

Alla Kontakter

Controllerns programvaru­uppdatering

Programvaruuppdatering

Se till att du alltid kör din controller med den senaste programvaruversionen för att säkerställa bäst funktion med GFA5-appen. Följ uppdateringsinstruktionerna nedan:

Programvaruuppdatering med GFA5-appen

I GFA5-appen kan du initiera programvaruuppdateringen för controllern direkt i appen. Om ny programvara finns tillgänglig visas ett popup-meddelande i appen. Alternativt kan du gå till: Inställningar → Controller för att kontrollera om en programvaruuppdatering är tillgänglig och för att starta uppdateringen direkt.

Obs! Internetanslutning krävs för uppdateringen.

I sällsynta fall där en programvaruuppdatering inte kan startas via GFA5-appen, så finns möjligheten att ladda programvaran med ConfigTool NEO.

Ladda ner controllerprogramvaran

Ladda ner version 1.26.2 (extern länk)

Ändringslista MiniSafe2

Ändringslista GFA5

Programvaruuppdatering med ConfigTool NEO

Förutsättning:

  1. ConfigTool NEO är installerat
  1. PC och controller finns i samma nätverk.

Efter start av ConfigTool NEO visas controllern direkt på startsidan.

  1. Klicka på controllern för att gå till inställningarna
  1. Fliken Allmänt: Anmärkningar om nya programvaruversioner visas här
  1. Klicka på ”Lås upp formulär”.
  1. Ladda upp programvaran till controllern

Ladda ner ConfigTool NEO

Ladda ner Windows-versionen (extern länk)

Ladda ner macOS-versionen 12+ (extern länk)

Ladda ner macOS-versionen 10/11 (extern länk)

Ladda ner Linux-versionen (extern länk)