Snabb hjälp - våra servicenummer

SVERIGE (NORD/MELLAN):
Säljare Patrick Savinainen
070 9596906 patrick@eltako.com


SVERIGE (ÖST):
Säljare Dan Koril
070 3201102 dan@eltako.com


SVERIGE (SYD):
Säljare Magnus Ellemark
070 170 21 30 magnus@eltako.com


SVERIGE (VÄST):
Säljare Glenn Johansson
073 5815692 glenn@eltako.com


SVERIGE (STOCKHOLM): Säljare Niklas Lundell 070 4875003 niklas@eltako.com


Alla Kontakter

Integritetspolicy för sociala medier

Leverantör, dataskyddsinformation, juridiska meddelanden och nätetikett för de sociala medieplattformar erbjuds och drivs av oss.

Leverantör

ELTAKO GmbH.
Hofener street 54
70736 Fellbach
Tel.: +49 (0)711 94350000
E-mail: info@eltako.de

Registreringskontor : Stuttgart
Organisationsnummer: HRB261445
Verkställande direktör: Ulrich Horst Ziegler, Ulrich Ziegler
Momsregistreringsnummer: DE147330893

Sekretessinformation för användning av våra sociala mediekanaler

Våra sociala mediekanaler drivs av oss själva (leverantör).

Dataskyddsansvarig
Dataskydd
Stefan Knecht
Tel: +49 (0)7021 487628
datenschutz@eltako.de

Allmänt

För att nå intresserade sökande eller potentiella kunder och för att tillhandahålla aktuellt innehåll och information om oss, erbjuder vi detta på tredjepartsplattformar, utanför den webbplats vi själva driver.

Gällande rättspraxis talar för att vi i det här fallet är delvis ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som sker där. Av denna anledning informerar vi dig om denna bearbetning på de plattformar som vi är närvarande på och så långt vi har kunskap om den. Eltako GmbH har inget inflytande på den bearbetning som sker genom plattformarna. Vår tillgång till personuppgifter är begränsad till det som du själv offentliggör via plattformen. Vi kan komma att behandla dem för andra ändamål. Se vår ytterligare dataskyddsinformation, särskilt för intresserade parter och sökande.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas och för vilka ändamål

Så fort du besöker en av våra webbplatser på en plattform sätter plattformsoperatören vanligtvis cookies. Cookies är datapaket med information som samlas in av din webbläsare och lagras på din dator under en bestämd tidsperiod. Det är viktigt för oss att du vet att operatörerna av tredjepartsplattformar använder cookies för att samla in personuppgifter från användare i syfte att utvärdera användarbeteende. Detta kan vara för statistiska ändamål och eventuellt profilering. I synnerhet sker denna behandling om du är registrerad på dessa tredjepartsplattformar. Mer specifik information om syftena finns i plattformarnas respektive integritetsinformation.

Eltako GmbH får utvärderingar av användningen av vår webbplats i aggregerad eller pseudonym form från operatörerna av tredje parts plattformar. Endast helt anonymiserade data omfattas inte av GDPR, eftersom en omidentifiering av din person inte är möjlig med tanke på ansträngningen och juridiskt tillstånd. Vi använder dessa statistiska uppgifter för att bättre skräddarsy våra erbjudanden och nå ut till våra besökare och potentiella kunder.
Sådan behandling av pseudonyma eller aggregerade uppgifter är det minst inträngande sättet som åsidosätter dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel punkt 6 1 lit. f GDPR.

Plattformsoperatörerna förser oss med följande kategorier av data i syfte att utvärdera närvarons aktiviteter, förutsatt att du har gjort motsvarande uppgifter eller att operatören samlar in dem:

Som redan nämnts har vi ingen exakt kunskap om vilken data plattformsoperatörerna samlar in från dig och för vilka ändamål. Vänligen förstå att vi endast kan tillhandahålla information inom ramen för de personuppgifter vi behandlar.

Lagringsperiod och skyldighet att förse oss med personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lagras i våra system om och så länge det krävs för insamlingsändamål eller om det finns juridiska lagringsförpliktelser.

Du är inte avtalsenligt eller juridiskt skyldig att förse oss med dina personuppgifter.

Dataexport till ett osäkert tredjepartsland

Det är viktigt för oss att du vet att plattformsoperatörerna i många fall är amerikanska företag. Dina personuppgifter kan därför komma att behandlas utanför EES i ett osäkert tredjeland (inget EU-beslut om tillräcklighet). Det är de exporterande plattformsoperatörernas ansvar att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för dina dataskyddsrättigheter och friheter. Detta kan leda till viss förlust av kontroll för dig. Till exempel kan amerikanska underrättelsetjänster se dina uppgifter eller så kanske du inte har några eller svårare rättigheter eller rättsmedel med avseende på dina personuppgifter.

Plattformsoperatör
Information om plattformarnas databehandling finns i respektive integritetspolicy. Vänligen observera även användarvillkoren för plattformsoperatörerna med avseende på dina personuppgifter.

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place, Dublin 2, Irland
Sekretess på LinkedIn
Gemensamt handläggningsavtal

Twitter Internationellt företag
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 AX07
Ireland
Sekretess på Twitter

XING
New Work SE
At the beach quay 1
20457 Hamburg
Tyskland
Data sekretess hos XING

YouTube
YouTube LLC
901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066, USA
Sekretess hos YouTube

Meta Plattformar Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Dublin 2, Ireland
Sekretess hos Facebook
Instagram sekretess

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt till information enligt art. 15 GDPR, rätten till rättelse enligt art. 16 GDPR, rätten till radering enligt art. 17 GDPR, rätten till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR och rätten till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR. I princip ger artikel 21 DSGVO rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter av oss, förutsatt att behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse (art. 6 punkt 1 f DSGVO). Denna rätt att invända gäller dock endast under mycket speciella omständigheter i din personliga situation, varvid rättigheter för vårt företag kan komma i konflikt med din rätt att invända. Du kan också när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

För att utöva dessa rättigheter med avseende på plattformarnas databehandling, vänligen kontakta de aviserade kontaktalternativen direkt om möjligt.
I andra fall, eller på annat sätt när det behövs, vänligen maila oss på datenschutz@eltako.de

Du har rätt att överklaga till dataskyddsmyndigheten (Art. 77 DSGVO). Den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss är:
Statens kommission för dataskydd och informationsfrihet
Lautenschlagerstrasse 20
70173 Stuttgart

Rättsligt meddelande

Copyright

Innehållet/verken som skapats av oss eller av tredje part på uppdrag av oss omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. All form av utnyttjande utanför upphovsrättslagens gränser kräver skriftligt medgivande från författaren eller skaparen. Nedladdningar och kopior är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. Tredjepartsinnehåll identifieras som sådant. Om du blir medveten om något upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss. Vi kommer omedelbart att ta bort allt innehåll som utgör ett brott mot lagen.

Licensrättigheter

Vi måste skydda vår immateriella egendom (patent, varumärken och upphovsrätter) och beviljar inga licensrättigheter vid denna tidpunkt.

Ansvar

Om tillämpligt hittar du även länkar till andra webbplatser på ”Wild-Wild-Web” eller Internet på våra sociala medier. Vi har inget inflytande på deras design och innehåll. Därför kan vi inte garantera aktualitet, noggrannhet, fullständighet eller kvalitet och ta avstånd från oss själva.

Handlingar

Användarvillkor (t.ex. allmänna avtalsvillkor, användarvillkor eller tjänstevillkor) för våra andra digitala erbjudanden har företräde framför detta juridiska meddelande.

Nätetikett

Vi ber om en vänlig och respektfull ton. Alla har rätt till en fri åsikt – inom de gränser som lagen tillåter.

Hos oss önskas inte:

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer och blockera ”återfallsförbrytare” vid behov. Varje användare är ansvarig för de bidrag som publiceras av honom själv. Vi tar inget ansvar för detta.
Kom alltid ihåg att Internet inte glömmer någonting och du är troligen inte anonym.
Vi hoppas att du gillar våra sociala medier!

Statuerat: November 2022