Snelle hulp - onze servicenummers

Contactpersoon Duitsland (Michael Länge, Head of Export) +49(0)711 94350000 export@eltako.de

Hans Oving (Technische hulp Standaard / klantenservice) +31 6 21816115 oving@eltako.com

Dennis Schellenberg (Technische hulp Standaard / Smart Home) +31 6 50419067 schellenberg@eltako.com

Alle contacten

SOCIALE MEDIA PRIVACYBELEID

Aanbieder, informatie over gegevensbescherming, juridische mededelingen en nettiquette voor de door ons aangeboden en beheerde social media platformen.

Aanbieder

ELTAKO GmbH
Hofener Straße 54
70736 Fellbach
Tel.: 0711 94350000
E-Mail: info@eltako.de

Ondernemingsregister van inschrijving: Stuttgart
Registratienummer: HRB261445
Directeur: Ulrich Horst Ziegler, Ulrich Ziegler
Btw-identificatienummer: DE147330893

Privacyverklaring voor het gebruik van onze social media kanalen

Onze social media kanalen worden beheerd door onszelf (provider).

Functionaris voor gegevensbescherming
Knecht Datenschutz
Stefan Knecht
Telefoon: +49 (0)7021 487628
datenschutz@eltako.de

Algemeen

Om geïnteresseerde sollicitanten of prospecten te bereiken en om up-to-date inhoud en informatie over ons te verstrekken, bieden we dit aan op platformen van derden, buiten de website die we zelf beheren.

Volgens de huidige jurisprudentie zijn wij in dit geval medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die daar plaatsvindt. Om deze reden informeren wij u over deze verwerking op de platformen waarop wij aanwezig zijn en voor zover wij daarover kennis hebben. Eltako GmbH heeft geen invloed op de verwerking die via de platformen plaatsvindt. Onze toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot datgene wat u zelf openbaar maakt via het platform. We kunnen ze voor andere doeleinden verwerken. Raadpleeg onze verdere informatie over gegevensbescherming, vooral voor geïnteresseerden en sollicitanten.

Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden

Zodra u een van onze websites op een platform bezoekt, plaatst de platformbeheerder meestal cookies. Cookies zijn datapakketten met informatie die door uw browser worden verzameld en voor een bepaalde tijd op uw computer worden opgeslagen. Het is belangrijk voor ons dat u weet dat de exploitanten van platformen van derden cookies gebruiken om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen om het gebruikersgedrag te evalueren. Dit kan zijn voor statistische doeleinden en eventueel profilering. Deze verwerking vindt met name plaats als u op deze platformen van derden bent geregistreerd. Meer specifieke informatie over de doeleinden vindt u in de respectieve privacy informatie van de platformen.

Eltako GmbH ontvangt evaluaties van het gebruik van onze website in geaggregeerde of gepseudonimiseerde vorm van de exploitanten van de externe platformen. Alleen volledig geanonimiseerde gegevens vallen niet onder de AVG, aangezien een her-identificatie van uw persoon gezien de inspanning en wettelijke toestemming niet mogelijk is. We gebruiken deze statistische gegevens om ons aanbod en bereik beter af te stemmen op onze bezoekers en prospecten.
Een dergelijke verwerking van pseudonieme of geaggregeerde gegevens is het minst ingrijpende middel dat prevaleert boven uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. De wettelijke basis voor deze verwerking is Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

De platformexploitanten stellen ons de volgende gegevenscategorieën ter beschikking om de activiteiten van de aanwezigheid te evalueren, voor zover u overeenkomstige gegevens hebt ingevoerd of de exploitant deze verzamelt:

Zoals eerder vermeld, hebben we geen precieze kennis van welke gegevens de platformexploitanten van u verzamelen en voor welke doeleinden. Begrijp alsjeblieft dat we alleen informatie kunnen verstrekken in het kader van de persoonlijke gegevens die we verwerken.

Bewaartermijn en verplichting om persoonsgegevens aan ons te verstrekken

Uw persoonlijke gegevens kunnen op onze systemen worden opgeslagen als en zolang dit nodig is voor de doeleinden van verzameling of als er wettelijke bewaarplichten zijn.

U bent niet contractueel of wettelijk verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken.

Gegevensexport naar een onveilig derde land

Het is voor ons belangrijk dat u weet dat de platformoperators in veel gevallen Amerikaanse bedrijven zijn. Uw persoonsgegevens kunnen daarom buiten de EER worden verwerkt in een onveilig derde land (geen EU-adequaatheidsbesluit). Het is de verantwoordelijkheid van de exploitanten van het exporterende platform om passende waarborgen te bieden voor uw rechten en vrijheden op het gebied van gegevensbescherming. Dit kan resulteren in een verlies van controle voor u. Zo kunnen Amerikaanse inlichtingendiensten uw gegevens inzien of heeft u geen of moeilijkere rechten of rechtsmiddelen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Platform operator
Informatie over de gegevensverwerking van de platformen vindt u in de respectieve gegevensbeschermingen. Houd u ook aan de gebruiksvoorwaarden van de platformexploitanten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited bedrijf
Wilton Place, Dublin 2, Ierland
Gegevensbescherming bij LinkedIn
Gezamenlijke verwerkersovereenkomst

Twitter International Company
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 AX07
Ierland
Gegevensbescherming bij Twitter

XING
New Work SE
Am Strandkai 1
20457 Hamburg
Duitsland
Gegevensbescherming bij XING

YouTube
YouTube LLC
901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066, USA
Gegevensbescherming bij YouTube

Meta Platforms Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Dublin 2, Ierland
Gegevensbescherming bij Facebook
Gegevensbescherming bij Instagram

Uw gegevensbeschermingsrechten

U hebt recht op informatie volgens Art. 15 DSGVO, het recht op rectificatie volgens Art. 16 DSGVO, het recht op verwijdering volgens Art. 17 DSGVO, het recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 DSGVO en het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 DSGVO. Artikel 21 DSGVO biedt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (Art. 6 lid 1 f DSGVO). Dit recht van bezwaar geldt echter alleen in zeer bijzondere omstandigheden van uw persoonlijke situatie, waarbij rechten van ons bedrijf in strijd kunnen zijn met uw recht van bezwaar. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing of profilering.

Om deze rechten met betrekking tot de gegevensverwerking door de Platformen uit te oefenen, kunt u indien mogelijk rechtstreeks contact opnemen met de aangekondigde contactmogelijkheden.
Stuur ons in andere gevallen, of indien nodig, een e-mail via datenschutz@eltako.de

U heeft het recht om in beroep te gaan bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Art. 77 DSGVO). De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:
De staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart

Juridische kennisgeving

Auteursrechten

De inhoud/werken die door ons of door ons in opdracht van derden zijn gemaakt, vallen onder het Duitse auteursrecht. Elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Inhoud van derden wordt als zodanig geïdentificeerd. Mocht u zich bewust worden van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen onmiddellijk alle inhoud verwijderen die een overtreding van de wet vertegenwoordigt.

Licentierechten

We moeten ons intellectueel eigendom (octrooien, handelsmerken en auteursrechten) beschermen en verlenen op dit moment geen licentierechten.

Betrouwbaarheid

Indien van toepassing vindt u ook links naar andere websites op het “Wild-Wild-Web” of internet op onze sociale mediasites. Wij hebben geen invloed op de vormgeving en inhoud ervan. Daarom kunnen wij de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit niet garanderen en distantiëren ons hiervan.

Procedure documenten

Gebruiksvoorwaarden (bijv. AV, gebruiksvoorwaarden of servicevoorwaarden) voor onze andere digitale aanbiedingen hebben voorrang op deze juridische kennisgeving.

Netiquette

We vragen om een vriendelijke en respectvolle toon. Iedereen heeft recht op een vrije mening binnen de door de wet toegestane grenzen.

Bij ons is niet gewenst:

We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen en “herhaaldelijke overtreders” indien nodig te blokkeren. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de door hemzelf gepubliceerde bijdragen. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Onthoud altijd dat internet niets vergeet en dat u hoogstwaarschijnlijk niet anoniem bent.
We hopen dat u geniet van ons aanbod op sociale media!

Stand: November 2022