Snabb hjälp - våra servicenummer

SVERIGE (NORD/MELLAN):
Säljare Patrick Savinainen
070 9596906 patrick@eltako.com


SVERIGE (ÖST):
Säljare Dan Koril
070 3201102 dan@eltako.com


SVERIGE (SYD):
Säljare Magnus Ellemark
070 170 21 30 magnus@eltako.com


SVERIGE (VÄST):
Säljare Glenn Johansson
073 5815692 glenn@eltako.com


SVERIGE (STOCKHOLM): Säljare Niklas Lundell 070 4875003 niklas@eltako.com


Alla Kontakter

Hygienprodukt: Trådlös inomhus CO2, temperatur och fuktighetssensor (FCO2TF65-wg)

Den trådlösa CO2-, temperatur- och luftfuktighetssensorn inomhus (FCO2TF65-wg) är en del av våra hygienprodukter för offentliga och privata rum.
Den mäter kvaliteten på luften i rummet och rapporterar så fort värden hamnar inom ett kritiskt område, vilket skulle innebära att koncentrationsförmågan minskar på grund av för lite syre, men också att sannolikheten ökar att virus och bakterier är fler lätt överföras.
Senast då bör ett fönster öppnas eller på annat sätt tillföras frisk luft. Om värdena går in i det röda området hörs en varningssignal utöver LED-displayen.

Sensorn är avsedd att ge ett betydande bidrag till hygienen, särskilt i lokaler som är tillgängliga för allmänheten.

Till produkten – FCO2TF65-wg: Klicka