Snabb hjälp - våra servicenummer

SVERIGE (NORD/MELLAN):
Säljare Patrick Savinainen
+46 070 9596906 patrick@eltako.com

SVERIGE (ÖST):
Säljare Dan Koril
+46 070 3201102 dan@eltako.com

SVERIGE (SYD):
Säljare Magnus Ellemark
+46 070 170 21 30 magnus@eltako.com

SVERIGE (VÄST):
Säljare Glenn Johansson
+46 073 5815692 glenn@eltako.com

SVERIGE (STOCKHOLM): Säljare Niklas Lundell +46 070 4875003 niklas@eltako.com

Alla Kontakter

dali

FLEXIBEL BELYSNINGSSTYRNING MED DALI – HELT INTEGRERAD I ELTAKO UNIVERSUM

DALI är ett standardiserat digitalt ljusstyrningssystem som är designat för att göra installation, styrning och kommunikation av enskilda lampor och grupper av lampor så enkel som möjligt. Det kan hantera upp till 64 adresser, 16 grupper och 16 scener och är därför lämplig för belysningsstyrning i från små lägenheter upp till kommersiella byggnader. Med dessa egenskaper skapar DALI en grund för intelligent och flexibel ljusstyrning.

De nya DALI-2-kapabla produkterna är nu också multimaster-kompatibla! Det betyder att flera sensorer, såsom rörelse- och ljussensorer eller DALI-tryckknappar, kan manövreras på en DALI-slinga. Ytterligare en fördel är den direkta kopplingen till vår serie 14, samt hanteringen av DALI-2 händelsemeddelanden, vilket underlättar intelligent automation och integration med EnOcean-system.

Befintliga DALI-installationer kan utökas med vår EnOcean DALI-gateway för att integrera trådlösa sensorer och aktorer.

Fördelar med DALI: