Snabb hjälp - våra servicenummer

SVERIGE (NORD/MELLAN):
Säljare Patrick Savinainen
+46 070 9596906 patrick@eltako.com

SVERIGE (ÖST):
Säljare Dan Koril
+46 070 3201102 dan@eltako.com

SVERIGE (SYD):
Säljare Magnus Ellemark
+46 070 170 21 30 magnus@eltako.com

SVERIGE (VÄST):
Säljare Glenn Johansson
+46 073 5815692 glenn@eltako.com

SVERIGE (STOCKHOLM): Säljare Niklas Lundell +46 070 4875003 niklas@eltako.com

Alla Kontakter

Vem är min kontaktperson för tekniska frågor om Eltakos produkter?

Din allmänna kontakt för Eltakos produkter är den tekniska service-hotlinen.
De hjälper dig professionellt med rätt planering, installation och vid fel.
Om du har några frågor specifikt om Professional Smart Home-produkter finns även andra kontakter tillgängliga.