NOPEIN APU PALVELUNUMEROSTA

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki +358(0)45 7870 6795 tuki@eltako.com

Tilausten käsittelyn asiakaspalvelu +49(0)71194350001 export@eltako.de

Kaikki yhteystiedot

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ GFA5-SOVELLUKSELLE

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 13 artiklan mukaisesti

Tietosuoja on meille tärkeää ja osa toimintaohjeitamme. Seuraavissa tiedoissa kerromme, kuinka keräämme ja käytämme henkilötietojasi, ja hahmotellaan sinun oikeutesi.

1. Tietojen käsittelystä vastaava taho ja yhteyshenkilö
Eltako GmbH
Hofener Straße 54
70736 Fellbach
Hallintoneuvosto: Horst Ulrich Ziegler, Ulrich Ziegler
Sähköposti: info@eltako.de

2. Tietosuojavastaavan (DPO) yhteystiedot
Stefan Knecht
Tel.: +49 (0) 7021 487628
Sähköposti: datenschutz@eltako.de

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta
Henkilötietojasi käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), televiestinnän telemedian tietosuojalain (TTDSG) ja muiden asiaankuuluvien tietosuojamääräysten mukaisesti. Lisätietoja ja lisäyksiä tiedoista ja niiden käsittelytarkoituksista löydät sopimusasiakirjoistamme (EULA).

3.1 Suostumus (GDPR, 6 artiklan 1 kohdan (a) alakohta)
Jos olet antanut meille aktiivisen suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten, kyseinen suostumus on siinä mainitun käsittelyn laillinen perusta. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuutta varten. >> >> Huomioi, että suostumus tietojen käsittelyyn Saksassa on voimassa vasta 16-vuotiaasta alkaen. Jos olet alle 16-vuotias, pyydä laillisesta huoltajastasi lupa. Annat suostumuksesi esimerkiksi aktivoimalla olemassa olevia käyttöliittymiä tai mukavuustoimintoja. Tämä pätee erityisesti ääniohjaukseen. Ennen kuin aktivoit/suostut, lue niiden palveluntarjoajien voimassa olevat tietojenkäsittelyohjeet, jotka myös käyttävät tietojasi omiin tarkoituksiinsa. Tässä yhteydessä viittaamme nimenomaisesti kohtaan 6 sopivien takuiden osalta.
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://www.amazon.de/Datenschutzportal-f%C3%BCr-Alexa/

3.2 Sopimusvelvoitteiden suorittaminen (GDPR, 6 artiklan 1 kohdan (b) alakohta)
Käsittelemme henkilötietojasi kanssasi tehtyjen loppukäyttäjälisenssisopimusten perusteella. Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

3.3 Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (GDPR, 6 artiklan 1 kohdan (c) alakohta)
Käsittelemme henkilötietojasi, jos se on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Esimerkiksi verolain mukaisen tiedonantomenettelyn tai säilytysajan määräyksestä.

3.4 Meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut (GDPR, 6 artiklan 1 kohdan (f) alakohta)
Voimme myös käyttää henkilötietojasi etujen tasapainon perusteella suojellaksemme meidän tai kolmansien osapuolien oikeutettuja etuja. Tämä tehdään seuraaviin tarkoituksiin:

4. Käsittelemiemme henkilötietojen luokat
Seuraavat tiedot käsitellään:

5. Kuka saa nähdä tietosi?
Välitämme henkilötietoja vain, jos siihen on laillinen peruste ja/tai oikeuksillesi ja vapauksillesi on olemassa asianmukaiset takeet.

Välitämme henkilötietojasi yrityksemme sisällä niille tehtäville, jotka edellyttävät näitä tietoja sopimus- ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi seuraavat tahot saavat tietosi:

Valittujen palveluntarjoajien on täytettävä erityiset luottamuksellisuusvaatimukset. Heille myönnetään pääsy henkilötietoihin rajoitetusti ja rajoitetun ajan, mikä on tarpeen tehtävän (tehtävien) suorittamiseksi.

6. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon
Kun otat käyttöön mukavuusominaisuuksia, erityisesti puheohjauksen, turvattomassa kolmannessa maassa sijaitsevat kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saavat tietosi. Tietojemme mukaan näille tiedonsiirroille ei ole olemassa sopivia takeita oikeuksistasi ja vapauksistasi. Ota tämä huomioon ennen näiden käyttöliittymien käyttöä.

Meidän puoleltamme tietoja ei käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Jos päätämme myöhemmin tehdä niin, kiinnitämme erityistä huomiota asianmukaisiin suojatoimiin.

7. Kuinka kauan säilytämme tietojasi
Säilytysaika riippuu käsittelyn tarkoituksesta ja on niin pitkä kuin on tarpeen asetetun tarkoituksen saavuttamiseksi. Myöhemmin tiedot poistetaan tai anonymisoidaan peruuttamattomasti, esim. yhdistämällä tai poistamalla tietoja, jotka mahdollistaisivat uudelleentunnistamisen.

Jos lakisääteinen vanhentumisaika on olemassa, säilytämme tiettyjä henkilötietoja kyseisen ajanjakson loppuun asti.

Jos lakisääteiset velvoitteet edellyttävät, että jatkamme tietojen säilyttämistä, käsittelyä rajoitetaan ja tietojen käyttö estetään.
Voit poistaa asiakastilisi itse sovelluksen kautta.

8. Missä määrin käytämme automaattista yksilöllistä päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi)?
Emme käytä mitään puhtaasti automatisoituja päätöksentekoprosesseja GDPR:n artiklan 22 mukaisesti. Jos käytämme tällaisia prosesseja yksittäisissä tapauksissa, sinulle ilmoitetaan niistä erikseen, jos laki vaatii.

9. Tietosuojaoikeutesi
Sinulla on GDPR artiklan 15 mukainen oikeus saada tietoja, GDPR artiklan 16 mukainen oikeus oikaisuun, GDPR artiklan 17 mukainen oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi), GDPR artiklan 18 mukainen käsittelyn rajoittaminen ja oikeus tietojen siirtämiseen GDPR:n artiklan 20 mukaisesti. Periaatteessa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä on olemassa GDPR:n artiklan 21 nojalla edellyttäen, että käsittely perustuu oikeutettuun etuun (GDPR 6 artiklan 1 kohdan (f) alakohta). Tämä vastustusoikeus koskee kuitenkin vain henkilökohtaista tilannettasi koskevia erityisiä olosuhteita, jolloin yhtiömme oikeudet voivat mahdollisesti olla ristiriidassa vastustusoikeutesi kanssa. BDSG:n 34 ja 35 §:n mukaiset rajoitukset koskevat tiedonsaantioikeutta ja poisto oikeutta. Jos haluat puolustaa jotakin näistä oikeuksista, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa datenschutz@eltako.de.

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojavalvontaviranomaiselle (GDPR 77 artikla). Meistä vastaava valvontaviranomainen on:
The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart

10. Velvollisuutesi laajuus toimittaa meille tietosi
Sinun on toimitettava vain tiedot, jotka ovat tarpeen sopimuksen, erityisesti toiminnallisuuden, parannus- ja tukipalvelujen, toteuttamiseksi. Valinnaisten tietojen osalta niiden toimittamatta jättäminen voi tarkoittaa, että palvelua ei voida tarjota normaalisti, kuten mukavuusominaisuuksien aktivointi.

Tila: 01/27/2023