Sekretesspolicy


1. Allmänt
Vi tar säkerheten för dina personuppgifter på största allvar och följer dataskyddslagarna (Tysklands federala dataskyddslag (BDSG) och dataskyddsförordningen (GDPR)). Personuppgifter sparas endast på den här webbplatsen i den utsträckning som är tekniskt nödvändigt. De uppgifter som samlas in säljs inte under några omständigheter och lämnas inte ut till tredje part av någon annan anledning. Om du kan ange personuppgifter (t.ex. din e-postadress, ditt namn eller postadress) på webbplatsen, gör du som användare det helt frivilligt. Personuppgifter som anges i formulär överförs i krypterad form. 
Följande information ger dig en överblick över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. När du använder den här webbplatsen samlas flera olika personuppgifter in. Personuppgifter är information som kan identifiera dig.


2. Anmärkning gällande personuppgiftsansvarig
Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter på den här webbplatsen specificeras i det rättsliga meddelandet för den här webbplatsen.
Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra organisationer fattar beslut om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress osv.)


3. Personuppgiftsbehandling på vår webbplats

Sparande av åtkomstuppgifter i serverloggfiler
Du kan besöka våra webbplatser utan att uppge någon information om dig själv. Vi sparar endast åtkomstuppgifter i serverloggfiler. Dessa uppgifter innefattar namnet på den begärda filen, datum och tidpunkt för åtkomsten, volymen data som har överförts samt den begärande leverantören. Dessa uppgifter utvärderas endast i syfte att säkerställa felfri drift av webbplatsen och för att förbättra vår produkt. Uppgifterna ger oss inte någon information om dig personligen.

Uppgiftsinsamling i kontaktsyfte
Vi samlar endast in personuppgifter efter att du frivilligt ger ditt medgivande vid kontakt med oss (t.ex. via e-post). Vilka uppgifter vi samlar in beror på innehållet i ditt e-postmeddelande. Vi använder endast de uppgifter du tillhandahåller oss med för att behandla dina förfrågningar. När vi är klara med behandlingen av dina förfrågningar blockeras dina uppgifter för vidare användning och raderas därefter när lagringstiderna för skatt och handel har löpt ut, under förutsättning att du inte har gett ditt uttryckliga medgivande till fortsatt användning av dina personuppgifter eller att vi inte förbehåller oss rätten att vidare behandla dina personuppgifter i den utsträckning som lagen tillåter det. Det här förklaras närmare nedan.

a. Behandlade uppgifter
Varje gång du besöker webbplatsen samlar vårt system automatiskt in uppgifter och information om det anslutande datorsystemet. Följande uppgifter samlas in:
•    webbläsartyp och webbläsarversion
•    operativsystem som används
•    webbplats som användarens system öppnar vår webbplats genom
•    webbplats som användarens system öppnar via vår webbplats
•    namn på den anslutande värddatorn
•    tid för serverbegäran
•    IP-adress

De uppgifter som anges ovan sparas i loggfiler på vårt system. Dessa uppgifter och andra personuppgifter behandlas inte.


b. Ändamål med personuppgiftsbehandling
Den här tillfälliga uppgiftslagringen krävs för att du ska kunna använda webbplatsen. Uppgifterna sparas i loggfiler för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska, för att optimera webbplatsen och för att säkra vårt system. Uppgifterna används inte för utvärdering.

c. Rättslig grund
Personuppgiftsbehandling sker baserat på artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. De ändamål som anges ovan representerar våra berättigade intressen avseende personuppgiftsbehandling i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

d. Utlämnande till tredje part
Personuppgifter som behandlas på denna webbplats lämnas inte ut till tredje part.

 

e. Borttagning och lagringstid
Personuppgifter raderas eller blockeras så fort ändamålet med lagringen har uppfyllts.
Personuppgifter sparas i loggfiler i högst sju dagar. Lagring under en längre tid är möjlig. I sådana fall raderas eller anonymiseras användaren IP-adresser, så att det inte längre är möjligt att spåra den anslutande klienten.


f. Rätt till invändning och borttagning
Personuppgiftsbehandling enligt beskrivningen ovan är angelägen för att säkerställa webbplatsens tillgänglighet. Av denna anledning finns det ingen rätt till invändning.


4. Cookies
Vår webbplats använder cookies i viss utsträckning. Syftet med cookies är att göra upplevelsen mer användarvänlig, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som sparas på användarens dator och på användarens webbläsare.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Vissa element på webbplatsen gör att vi måste identifiera den webbläsare som skickar en begäran efter ett sidbyte.
Vissa av de cookies vi använder raderas vid webbläsarsessionens slut, dvs. när du stänger webbläsaren (det här är så kallade sessionscookies). Andra cookies blir kvar på din dator så att vi kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats (beständiga cookies). Du kan ändra inställningarna på webbläsaren så att du informeras när cookies används, och du kan bestämma om du vill acceptera dem i varje enskilt fall eller om du vill neka användning av cookies i allmänhet. Om du nekar cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.


Rättslig grund
Användningen av cookies baseras på artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.


Syftet med personuppgiftsbehandling
Syftet med cookies är att göra det enklare att använda webbplatser. Igenkänning av besökare med hjälp av cookies krävs för följande webbplatsfunktioner:

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, som är en webbanalystjänst från Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics använder metoder som gör det möjligt för oss att analysera din användning av vår webbplats, till exempel ”cookies”, som är textfiler som sparas på din dator. Informationen som genereras under användningen av vår webbplats överförs normalt sett till en Google-server i USA och sparas där. När du aktiverar funktionen för anonymisering av IP-adress på den här webbplatsen, förkortas IP-adressen innan den överförs till EU:s medlemsstater eller till andra stater som är slutna till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs av din webbläsare med hjälp av Google Analytics slås inte samman med andra Google-data.
Du kan förhindra insamling av uppgifter som genererats av en cookie, som samlats in under sessionen på vår webbplats (inklusive din IP-adress) och skickats till Google samt behandlingen av sådana uppgifter av Google genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som tillhandahålls under följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Som ett alternativ till detta webbläsartillägg kan du klicka på den här länken för att förhindra eventuell framtida insamling av uppgifter på den här webbplatsen av Google Analytics. En opt out-cookie sparas sedan på din dator. Om du raderar dina cookies måste du klicka på länken igen.
De ändamål med personuppgiftsbehandlingen som anges ovan representerar våra legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.
 

Lagringstid och möjlighet till invändning och borttagning

Cookies sparas på den dator som öppnar vår webbplats och uppgifterna överförs därifrån till vårt system. Användare har kontroll över användningen av cookies. Du kan avaktivera eller begränsa överföring av cookies genom att göra lämpliga inställningar i webbläsaren. Sparade cookies kan raderas. När du raderar cookies kan det hända att användningen av vissa funktioner på webbplatsen begränsas.


Användning av Google Maps
Det kan hända att vår webbplats använder Google Maps för att visa kartor och för att skapa rutter. Google Maps drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. När du besöker vår webbplats informeras Google om att du har öppnat en viss sida på webbplatsen. Det här sker oavsett om du har ett Google-konto eller inte, och oavsett om du loggade in med ditt Google-konto eller inte. Om du loggade in med ett Google-konto under sessionen på vår webbplats, tilldelas uppgifterna direkt till ditt konto. Om du inte vill det måste du logga ut från kontot innan du använder vår webbplats. När du använder Google Maps samtycker du till insamlingen, behandlingen och användningen av de uppgifter som automatiskt samlas in av Google samt de uppgifter som du anger. Användarvillkoren för Google Maps hittar du under Användarvillkor för Google Maps. Ytterligare information om dataskydd på Google hittar du under transparens, alternativ och sekretessvillkor.


Användning av sociala nätverk (Facebook, Twitter, Google+, Xing, LinkedIn, WhatsApp)
Vår webbplats kan möjligtvis integrera plugin-program för sociala nätverk såsom Facebook, Twitter, Google+, Xing, WhatsApp och LinkedIn. Du känner igen plugin-programmen på respektive logotyp och knapp på sidorna på vår webbplats. När du besöker vår webbplats upprättar plugin-programmen en länk mellan din webbläsare och servern för det socialt nätverket. Dessa nätverk informeras sedan om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du använder knapparna för de sociala nätverken när du är inloggad på ditt konto kan du länka innehållet på vår webbplats till din användarprofil. Det sociala nätverket kan sedan tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som webbplatsleverantör inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller användningen av dem av de sociala nätverken. Mer information finns i sekretesspolicyn för respektive socialt nätverk. Om du inte vill att ditt besök på vår webbplats tilldelas ditt användarkonto är det bara att logga ut från ditt sociala nätverk.

 

YouTube
Det kan hända att vår webbplats använder plugin-program från webbplatsen YouTube, som drivs av Google. Webbplatsoperatören är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida på vår webbplats som har ett plugin-program från YouTube, upprättas en länk till YouTubes servrar. YouTube-servern informeras om vilka sidor du besöker på vår webbplats. När du loggar in på ditt Google-/YouTube-konto tillåter du Google/YouTube att tilldela besöket på vår webbplats direkt till ditt konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt konto innan du besöker vår webbplats. Mer information om hur dina användardata hanteras finns i YouTubes sekretesspolicy.

5. Nyhetsbrev
På vår webbplats kan de hända att vi ger dig möjligheten att prenumerera på ett nyhetsbrev. Prenumerationen på nyhetsbrevet använder sig av en dubbel anmälningsprocedur. Det innebär att så fort du har börjat prenumerera med en e-postadress får du ett bekräftelsemeddelande till den adressen. Prenumerationen är fullständigt genomförd när du klickar på bekräftelselänken i detta meddelande. I annat fall upphör prenumerationen och uppgifterna raderas.  När du har klickat på bekräftelselänken sparas den e-postadress du anger för att skicka ut nyhetsbrevet till dig. Du kan när som helst sluta prenumerera och avanmäla dig från nyhetsbrevet. Du kan sluta prenumerera genom att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

6. Kontaktformulär
För kontakt med oss ber vi dig använda kontaktformuläret på webbplatsen. Det är viktigt att du anger en giltig e-postadress, så att vi kan svara på din förfrågan. När du skickar ett meddelande med hjälp av kontaktformuläret sparar vi de uppgifter du tillhandahåller (t.ex. din e-postadress och möjligtvis ditt namn och telefonnummer) för att ta kontakt med dig. När uppgifterna inte längre behövs raderar vi de insamlade personuppgifterna. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

7. Rättigheter för den berörda personen
a. Återkallelse av medgivande till personuppgiftsbehandling
Många förfaranden för personuppgiftsbehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande. Allt du behöver göra är att skicka ett e-postmeddelande till oss. Legitimiteten i personuppgiftsbehandlingen förblir opåverkad av återkallelsen till dess att återkallelsen verkställs.

b. Rätt att klaga hos ansvarig tillsynsmyndighet
I händelse av brott mot dataskyddslagstiftning har den berörda personen rätt att klaga hos ansvarig tillsynsmyndighet. I samtliga fall är den tillsynsmyndighet som ansvarar för frågor gällande sekretess den dataskyddsansvarige i den federala stat där vårt företag har sitt huvudkontor. Följande länk innehåller en lista över dataskyddsansvariga och deras kontaktuppgifter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

c. Information, blockering, borttagning, korrigering och begränsning av dataskydd
Inom ramverket för gällande förordningar har du rätt att när som helst och utan kostnad få information om de personuppgifter om dig som sparats, dess ursprung och mottagare, syftet med personuppgiftsbehandlingen och du kan, om så krävs, utöva din rätt att få uppgifterna korrigerade, blockerade eller borttagna samt att begränsa personuppgiftsbehandlingen. Om du har några frågor om detta eller om något annat avseende personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss på adressen som anges i det rättsliga meddelandet.

 

d. Rätt till uppgiftsportabilitet

Du har rätt att ta del av uppgifter som vi har behandlat automatiskt efter ditt medgivande eller för att uppfylla ett avtal, eller att få dem utdelade till en tredje part i ett konventionellt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av personuppgifter till en annan uppgiftsinsamlare, kan detta endast verkställas om det är tekniskt genomförbart.

 

8. SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering för att överföra konfidentiell information, såsom beställningar eller förfrågningar du skickar till oss, av säkerhetsskäl och för att säkra överföringen. En krypterad länk kännetecknas av att adressraden i webbläsaren ändras från ”http.//” till ”https://” och att låssymbolen dyker upp i webbläsarraden.
När SSL- eller TLS-kryptering har aktiverats kan tredje parter inte läsa information som du överför till oss.

9. Återkallelse av reklammeddelanden

Detta återkallar användningen av kontaktuppgifter som publicerats i enlighet med skyldigheten att vidhålla ett rättsligt meddelande för att överföra oombedd reklam och oönskat informationsmaterial. Operatören av webbplatssidorna förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av överföring av oönskat reklammaterial, som till exempel skräppost.

 

10. Dataskyddsansvarig

We have appointed a data protection officer.You can contact him at: datenschutz@eltako.de

 

11. Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när webbplatsen uppdateras. Besök gärna vår webbplats regelbundet för att se den senaste versionen av sekretesspolicyn. Den här sekretesspolicyn uppdaterades senast 16.05.2018.


12. Ansvarsmeddelande

Trots noggrann kontroll av innehållet tar vi inget ansvar för innehållet på externa länkar. Operatörerna av externa länkar är själva ansvariga för sitt innehåll.

 

13. Upphovsrätt/bildkällor

Bilder: fotolia.com, egna bilder, andra källor nämns i bilderna. Alla texter och bilder är upphovsrättsskyddade och får inte användas utan vårt medgivande.

 

Version: Maj 2018

ELTAKO NYHETER

MÅNADENS PRODUKT: MFZ12DDX -
ELTAKO TIDRELÄ MED 18 OLIKA FUNKTIONER. ENKEL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG.

Läs mer!

 

VISSTE NI ATT?
Eltako har enkla, smidiga och mångsidiga tidreläer – MFZ12DDX och MFZ12DX

Läs mer!

 

ELTAKOS NYA DALI PRODUKTSERIE
Ljusstyrning för alla behov. Från LED, tunable white och RGB dimrar till styrenheter

Läs mer!

Eltako broschyrer

PRODUKT-
KATALOGEN

 

normal upplösning
hög upplösning

 

 

Eltako – Systemet för fastighetsautomation,
PowerPoint presentation


Din Eltako-partner på plats, 26.06.2018

Möt oss här