KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER KAN NU ENKELT MODERNISERAS !

ELTAKOS PRODUKTER MÖTER SENASTE BELYSNINGSSTANDARDS KRAV PÅ ENERGIEFFEKTIVITET OCH DIMBARHET.

Offentliga lokaler används i många olika sammanhang, det medför att belysningsanläggningen behöver vara användarvänlig och fl exibel för att fylla alternativa behov.

Med Eltakos system kan man i stora som små anläggningar enkelt skapa ljusscener som är anpassade för olika sammanhang. Dessa styrs med en enkel knapptryckning från en programmerad tryckknapp. Andra funktioner kan också styras på detta sätt. Önskas fl era styrplatser i lokalen har Eltako trådlösa, underhållsfria tryckknappar, alternativt fjärrkontroller, som kan placeras på valfri plats utan åverkan på inventarier. Samtliga funktioner kan även fjärrstyras och kontrolleras med smartphone alternativt surfplatta.

ELTAKO NYHETER

MÅNADENS PRODUKT: MFZ12DDX -
ELTAKO TIDRELÄ MED 18 OLIKA FUNKTIONER. ENKEL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG.

Läs mer!

 

VISSTE NI ATT?
Eltako har enkla, smidiga och mångsidiga tidreläer – MFZ12DDX och MFZ12DX

Läs mer!

 

ELTAKOS NYA DALI PRODUKTSERIE
Ljusstyrning för alla behov. Från LED, tunable white och RGB dimrar till styrenheter

Läs mer!

Eltako broschyrer

PRODUKT-
KATALOGEN

 

normal upplösning
hög upplösning

 

 

Eltako – Systemet för fastighetsautomation,
PowerPoint presentation


Din Eltako-partner på plats, 26.06.2018

Möt oss här