Färre enheter och mindre att lagra med Eltakos multifunktions tidreläer

Med Eltakos patenterade Duplex-teknologi kan den potentialfria kontakten när den används med 230V växelspänning koppla till reläet i sinusvågens nollgenomgång och på så vis minska slitaget av kontakterna.
Önskas funktionen ansluts en nolledare till klämma (N) och fas till klämma 15 (L).
Detta ökar standby förbrukningen med endast 0,1 watt.
Universal-styrspänning 8..230V UC. Styr- och driftspänning är samma.
Genom att använda ett bistabilt relä uppstår inga spol- eller värmeförluster ens då reläet är i drift.

ELTAKO NYHETER

MÅNADENS PRODUKT: BERÖRINGSFRITT -
FET55E - FNS55B - NFCS55 - FB55B

Läs mer!

 

VISSTE NI ATT?
Eltako har enkla, smidiga och mångsidiga tidreläer – MFZ12DDX och MFZ12DX

Läs mer!

 

ELTAKOS NYA DALI PRODUKTSERIE
Ljusstyrning för alla behov. Från LED, tunable white och RGB dimrar till styrenheter

Läs mer!

Eltako broschyrer

PRODUKT-
KATALOGEN

 

normal upplösning
hög upplösning

 

 

Eltako – Systemet för fastighetsautomation,
PowerPoint presentation


Din Eltako-partner på plats, 26.06.2018

Möt oss här

Återförsäljare: Eltako´s produkter är tillgängliga hos ...

 

Försäljningsområde

 

 

TREP

Nu finns Eltakos enheter i Trep kalkylprogram