BERÖRINGSFRITT

DE NYA, BERÖRINGSFRIA SENSORERNA KOMPLETTERAR DET TRÅDLÖSA SYSTEMET I OMRÅDET FÖR ÖKAD HYGIEN OCH KAN ANVÄNDAS I MÅNGA OLIKA APPLIKATIONER OCH ANLÄGGNINGAR.

Trådlös Armbågskontakt FET55E-wg är en batterifri tryckknapp utformad som en armbågskontakt för t.ex. dörröppnare.

Trådlös beröringsfri tryckknapp FNS55B-wg är en beröringsfri tryckknapp, vilken manövreras genom att man för handen över med ett avstånd på ca:10 cm, med dessa kan man styra belysning AV/PÅ/dimra utan att fysiskt röra vid en strömbrytare/tryckknapp. Batterilivslängd ca:5-8 år.

NFC-sensor NFCS55-wg: NFC-sensorn är en enhet som kan användas för styrningar i det smarta hemmet tillsammans med en smartphone.

Trådlös Närvarosensor FB55B-wg tänder belysningen så fort någon kommer in i rummet och släcker automatiskt när ingen är kvar. Batterilivslängd ca:3 år.

ELTAKO NYHETER

MÅNADENS PRODUKT: MFZ12DDX -
ELTAKO TIDRELÄ MED 18 OLIKA FUNKTIONER. ENKEL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG.

Läs mer!

 

VISSTE NI ATT?
Eltako har enkla, smidiga och mångsidiga tidreläer – MFZ12DDX och MFZ12DX

Läs mer!

 

ELTAKOS NYA DALI PRODUKTSERIE
Ljusstyrning för alla behov. Från LED, tunable white och RGB dimrar till styrenheter

Läs mer!

Eltako broschyrer

PRODUKT-
KATALOGEN

 

normal upplösning
hög upplösning

 

 

Eltako – Systemet för fastighetsautomation,
PowerPoint presentation


Din Eltako-partner på plats, 26.06.2018

Möt oss här