Bruksanvisningar brytare och spänningsaggregat

Lagervara Utfasad model Kommentarer Typ
A2Z12-UC
E4082011
    Analogt justerbart PÅ-relä i 2 steg
AR12DX-230V
E3888200
    Strömrelä
  AR12NP ersätts av AR12DX-230V Strömövervakningsrelä
AVZ12DX-UC
E4082010
    Analogt tidrelä
  EZ12..-8..230V UC Utfasad produkt, Ersättningsprodukter RVZ/AVZ/TGI/EAW12DX Monofunktions Tidrelä
BZR12DDX-UC
E4247025
  Digital tim/puls räknare med alarmrelä och återställning  
DTD55-230V     Vriddimmer
DTD55ES-230V
E1360346
    Vriddimmer
DTD55L-230V     Vriddimmer utan Nolla
DTD55LES-230V
E1360343
    Vriddimmer
EAW12DX-UC     Analogt tidrelä
EGS61Z   Fr.o.m. V25/2018 Manöveringång kan ändras till funktionen riktningstryckknapp Impulsgruppbrytare för centralstyrning
  EGS61Z T.o.m. V24/2018 Impulsgruppbrytare för centralstyrning
ELD61/12-36V DC
E1377072
  Fr.o.m. V34/2013 Tryckdimmer för LED
  ELD61/12-36V DC T.o.m. V33/2013 Tryckdimmer för LED
ER12-001-UC
E4003111

ER12-002-UC
E4003113
    Elektroniskt relä
  ER12-001-230V

ER12-002-230V
Utfasad produkt, Ersättningsprodukter
ER12-001-UC, ER12-002-UC
Elektroniska reläer, kontrollreläer och interfacereläer
  ER12-001-
8..230V UC


ER12-002-
8..230V UC
Utfasad produkt, Ersättningsprodukter
ER12-001-UC, ER12-002-UC
Elektroniskt relä
ER12DX
E4003191

ER12-200-UC
E4003103

ER12-110-UC
E4003105
    Elektroniskt relä
  ER12DX

ER12-200-8..230V UC

ER12-110-8..230V UC
Utfasad produkt, Ersättningsprodukter
ER12DX, ER12-200-UC, ER12-110-UC
Elektroniskt relä
  ER12-100
Utfasad produkt, Ersättningsprodukter ER12DX Elektroniskt relä
ER61-UC
E4001530
    Elektroniskt relä
  ER61-230V Utfasad produkt, Ersättningsprodukter ER61-UC Elektroniskt relä
  ER61-8..230V UC
Utfasad produkt, Ersättningsprodukter ER61-UC Elektroniskt relä
ES12DX-UC
E4003192

ES12-110-UC
E4003133

ES12-200-UC
E4003135
  Endast namnändring Elektroniska Impulsrelä
  ES12DX-UC
ES12-110-8..230V UC
ES12-200-8..230V UC
Utfasad produkt, Ersättningsprodukter
ES12DX-UC,
ES12-110-UC,
ES12-200-UC
Elektroniska Impulsrelä
  ES12-100 Utfasad produkt, Ersättningsprodukter ES12DX Elektroniska Impulsrelä
ES12Z-200
E4003135

ES12Z-110
E4003133
  Fr.o.m. V41/2010, funktionen central PÅ med inställbar frånslagsfördröjning Elektroniska Impulsreläer för centralstyrning
  ES12Z-200
ES12Z-110
T.o.m. V40/2010 Elektroniska Impulsreläer för centralstyrning
ES61-UC
E4003137
  Endast namnändring Elektroniska Impulsrelä
  ES61-8..230V UC Utfasad produkt, Ersättningsprodukter ES61-UC Elektroniska Impulsrelä
ESR12DDX
E4003038
    Digitalt multifunktionsrelä med impuls- och reläfunktion
  ESR12M Utfasad produkt, Ersättningsprodukter ESR12DDX Multifunktion, impuls- och reläfunktion
ESR12NP-230V+UC
E4003188
    Elektroniskt impulsrelä, impuls- och reläfunktion
  ESR12NP-230V+8..230V UC Utfasad produkt, Ersättningsprodukter ESR12NP-230V+UC Impulsrelä, impuls- och reläfunktion
ESR12Z-4DX
E4003147
  Fr.o.m. V37/2014 4-dubbelt impulsbrytarrelä med central- och gruppstyrning
  ESR12Z-4DX
Fr.o.m. V25/2009,
T.o.m. V36/2014
4-dubbelt impulsbrytarrelä med central- och gruppstyrning
  ESR12Z-4DX T.o.m. V24/2009 4-dubbelt impulsbrytarrelä med central- och gruppstyrning
  ES12Z-4x Utfasad produkt, Ersättningsprodukter ESR12Z-4DX 4-vägs impulsrelä med central- och gruppstyrning
ESR61M-UC
E4003189
    Multifunktion, impuls- och reläfunktion
  ESR61M-8..230V UC Utfasad produkt, Ersättningsprodukter ESR61M-UC Multifunktion, impuls- och reläfunktion
ESR61NP-230V+UC
E4003190
    Impulsrelä, impuls- och reläfunktion
  ESR61NP-8..230V UC Utfasad produkt, Ersättningsprodukter ESR61NP-230V+UC Impulsrelä, impuls- och reläfunktion
EUD12D-UC
E1377067
  Fr.o.m. V10/2011,
med mjukt AV/PÅ
Digitalt inställbar universell multifunktionsdimmer
  EUD12D-UC T.o.m. V09/2011 Digitalt inställbar universell multifunktionsdimmer
  EUD12M-UC två inställningar för ESL, Ersättningsprodukter EUD12D-UC Universal tryckdimmer med multifunktion
  EUD12M-8..230V UC Utfasad produkt, Ersättningsprodukter EUD12M-UC Universal tryckdimmer med multifunktion
Flödesschema programmering EUD12D
  Fr.o.m. V11/2013 Flödesschema programmering
Digital Universell Multifunktionsdimmer EUD12D-UC
EUD12NPN
E1377064
  Fr.o.m. V41/2012, med komfort-läge
även för 230V LED lampor
Universal tryckdimmer
  EUD12NPN
Fr.o.m. V22/2010,
T.o.m. V40/2012
även för 230V LED lampor
Universal tryckdimmer
  EUD12NPN Fr.o.m. V32/2008,
två inställningar för ESL
Universal tryckdimmer
  EUD12NP Utfasad produkt, Ersättningsprodukter EUD12NPN Universal tryckdimmer
EUD12Z
E1377060
  Fr.o.m. V16/2010,
två inställningar för ESL
Universal tryckdimmer med centralstyrning
  EUD12Z   Universal tryckdimmer med centralstyrning
EUD61M-UC
E1377062
  två inställningar för ESL Tryckdimmer med multifunktion *
  EUD61M-8..230V UC Utfasad produkt, Ersättningsprodukter EUD61M-UC Universal tryckdimmer med multifunktion
EUD61NPL-230V
E1377054
    Universal tryckdimmer utan Nolla, anpassad speciellt för LED
EUD61NPN-230V
E1360119
    Universal tryckdimmer*
EUD61NPN-UC
E1377065
  Fr.o.m. V42/2012
med komfort-läge,
även för 230V LED lampor
Universal tryckdimmer*
  EUD61NPN-UC
Fr.o.m. V21/2010,
T.o.m. V41/2012
även för 230V LED lampor
Universal tryckdimmer*
  EUD61NPN-UC Fr.o.m. V29/2008,
två inställningar för ES
Universal tryckdimmer*
  EUD61NP-8..230V UC Utfasad produkt, Ersättningsprodukter EUD61NPN Universal tryckdimmer
EUD61NPS-400W
E1377052
    Universal tryckdimmer utan Nolla *
  EUD61NP-230V Utfasad produkt, Ersättningsprodukter EUD61NPS-400W Universal tryckdimmer utan Nolla *
EVA12-32A
    Mätinstrument med display
FR12-230V
E3888201
  Självlärande nätfrånkopplare  
LUD12
E1377070
  T.o.m. V28/2010,
även för ESL- och dimbara 230V LED- lampor
Effektutökare
  LUD12 Fr.o.m. V38/2007,
t.o.m. V27/2010
Effektutökare
  LUD12 T.o.m. V37/2007 Effektutökare
MFZ12-230V
E4082132
    Analogt multifunktionstidrelä, med universal-spänning 10 funktioner
MFZ12DX
E4082131
    Analogt multifunktionstidrelä, med universal-spänning, 18 funktioner
  MFZ12-8..230V UC Utfasad produkt, Ersättningsprodukter MFZ12DX Multifunktions Tidrelä
MFZ12NP-230V+UC
E4082007
    Multifunktionstidrelä
  MFZ12NP-230V+8..230V UC Utfasad produkt, Ersättningsprodukter MFZ12NP-230V+UC Multifunktions Tidrelä
MFZ12DDX
E4082130
    Digitalt multifunktionstidrelä, 18 funktioner
Flödesschema programmering MFZ12DDX
    Flödesschema programmering
Digitalt multifunktionsrelä MFZ12DDX-UC, 18 funktioner
  DMZ12 Utfasad produkt, Ersättningsprodukter MFZ12DDX Multifunktions Tidrelä
MFZ12PMD-UC
E1360476
    Digitalt elektroniskt Multifunktionstidrelä med 18 funktioner
  MFZ12PMD-UC
  Digitalt elektroniskt Multifunktionstidrelä med 18 funktioner
MFZ61DX-UC
E4003166
    Analogt multifunktionstidrelä
  MFZ61NP-UC Utfasad produkt, Ersättningsprodukter MFZ61DX-UC Analogt multifunktionstidrelä
MOD12D
E1377074
    Digitalt inställbar varvtalsreglering
NLZ12NP-230V+UC     Frånslagstimer
  NLZ12NP-230V+8..230V UC ersätts av
NLZ12NP-230V+UC
Frånslagstimer
NLZ61NP-230V     Frånslagstimer
  NLZ61-230V Utfasad produkt, Ersättningsprodukter NLZ61NP-230V Frånslagstimer
NLZ61NP-UC     Frånslagstimer
  NLZ61NP Utfasad produkt, Ersättningsprodukter NLZ61NP-UC Frånslagstimer
RVZ12DX-UC
E4082009
    Analogt frånslagsfördröjt tidrelä
S2U12DDX
E1339685
  Fr.o.m. V30/2021
med bakgrundsbelyst display
Digitalt kopplingsur (med astro-funktion som tillval)
  S2U12DDX
E1339685
Fr.o.m. V26/2019
med bakgrundsbelyst display
Digitalt kopplingsur (med astro-funktion som tillval)
  S2U12DDX Fr.o.m. V19/2012
med ytterligare justeringsmöjlighet för solståndskompensering
Digitalt kopplingsur (med astro-funktion som tillval)
  S2U12DDX T.o.m. V18/2012
med funktionen astronomiskt kopplingsur
Digitalt kopplingsur (med astro-funktion som tillval)
  S2U12DDX T.o.m. V37/2011
även med impulsfunktion
Digitalt kopplingsur
  S2U12DDX T.o.m. V47/2010 Digitalt kopplingsur
Flödesschema programmering
S2U12DDX
  Fr.o.m. V38/2011
med funktionen astronomiskt kopplingsur
Flödesschema programmering
Digitalt kopplingsur S2U12DDX-UC med astro-funktion som tillval
SDS12
E1377071
  Fr.o.m. V15/2015,
passar även LED-drivdon
1-10 V-styrdimmer för elektroniskt förkopplingsdon
  SDS12 Fr.o.m. V08/2010, t.o.m. V14/2015 1-10 V-styrdimmer för elektroniskt förkopplingsdon
  SDS12 T.o.m. V07/2010 1-10 V-styrdimmer för elektroniskt förkopplingsdon
SDS61
E1377073
  Fr.o.m. V13/2015,
passar även LED-drivdon
1-10 V-styrdimmer för elektroniskt förkopplingsdon
  SDS61
Fr.o.m. V08/2010, t.o.m. V12/2015 1-10 V-styrdimmer för elektroniskt förkopplingsdon
SNT12
E5248660 (-230V/12VDC-0,5A)
E5248663 (-230V/12VDC-1A)
E5248664 (-230V/12VDC-2A)
E5248661 (-230V/24V DC-0,25A)
E5248662 (-230V/24VDC-0,5A)
E5248665 (-230V/24VDC-1At)
    Spänningsaggregat
SNT61
E5248666 (-230V/12VDC-0,5A)
E5248667 (-230V/24VDC-0,25A)
    Spänningsaggregat
SUD12
E1377059
    1-10V styrenhet för unversaldimrar
TGI12DX-UC     Analogt paus och gångtid tidrelä
TLZ12-230V
E1339683
    Trappautomat
TLZ12-8plus
E1330254
    Trappautomat
  TLZ12-8E-230V+UC
ersätts av TLZ12-8plus Trappautomat
  TLZ12-8E-230V Fr.o.m. V07/2009
med multifunktion
Utfasad produkt, Ersättningsprodukter TLZ12-8E-230V+UC
Trappautomat
  TLZ12-8E-230V T.o.m. V04/2009
utan multifunktion
Utfasad produkt, Ersättningsprodukter TLZ12-8E-230V+UC
Trappautomat
  TLZ12-8E-230V
+8..230V UC
ersätts av TLZ12-8E-230V+UC Trappautomat
  TLZ12E-30 Utfasad produkt, Ersättningsprodukter TLZ12-8E-230V+UC Trappautomat
TLZ12-9E     Trappautomat
TLZ12D
E1339684
    Trappautomat
  TLZ12M ersätts av TLZ12D;
TLZ12M, tidigare
TLZ12M.1
Trappautomat
  TLZ12NP-230V ersätts av
TLZ12-8E-230V+UC
Trappautomat
TLZ12D-plus
E1330255
    Trappautomat med digital inställning
TLZ12G-230V+UC
    Trappautomat
TLZ61NP-230V
E1339681
  Fr.o.m. V06/2009 Trappautomat
  TLZ61NP-230V T.o.m. V05/2009 Trappautomat
TLZ61NP-230V+UC
E1339680
    Trappautomat
  TLZ61NP-8..230V UC ersätts av
TLZ61NP-230V+UC
Trappautomat
WNT12
E5248650 (-12VDC-12W/1A)
E5248658 (-12VDC-24W/2A)
E5248655 (-12VDC-6W/0,5A)
E5248656 (-24V DC-6W/0,25A)
E5248652 (-24VDC-12W/0,5A)
E5248654 (-24VDC-24W/1A)
E5248657 (-24VDC-48W/2A)
    Normanpassade spänningsaggregat

ELTAKO NYHETER

MÅNADENS PRODUKT: MFZ12DDX -
ELTAKO TIDRELÄ MED 18 OLIKA FUNKTIONER. ENKEL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG.

Läs mer!

 

VISSTE NI ATT?
Eltako har enkla, smidiga och mångsidiga tidreläer – MFZ12DDX och MFZ12DX

Läs mer!

 

ELTAKOS NYA DALI PRODUKTSERIE
Ljusstyrning för alla behov. Från LED, tunable white och RGB dimrar till styrenheter

Läs mer!

Eltako broschyrer

PRODUKT-
KATALOGEN

 

normal upplösning
hög upplösning

 

 

Eltako – Systemet för fastighetsautomation,
PowerPoint presentation


Din Eltako-partner på plats, 26.06.2018

Möt oss här